het kloppend hart
van waterland

Door de Waterlandse Ondernemersvereniging opnieuw te positioneren, geven we zowel de vereniging als haar leden nieuw elan.

herpositionering / merkidentiteit / communicatie
Ondernemend Waterland

het kloppend hart van waterland

Ondernemers hebben in onze maatschappij en daardoor ook binnen de Waterlandse gemeenschap een cruciale rol. Zij zorgen met zijn allen voor werkgelegenheid, innovatie, verhoging van de leefbaarheid, ondersteuning van maatschappelijke initiatieven, enzovoort. Dat is een mooi geluid dat een podium verdient, omdat het anders nog wel eens vergeten wordt. Een ondernemersvereniging is in potentie een ideale spreekbuis om dat geluid naar de gemeenschap en (lokale) overheid te verkondigen. Aan de andere kant kan een ondernemersvereniging als een ‘stoffige, ouderwetse directeursclub’ aanvoelen en van dat imago willen we juist af. Een naamsverandering en herpositionering waren dus logische stappen om een imagoverandering in gang te zetten.

Vanuit dat uitgangspunt hebben heeft The Branders een nieuwe naam voorgesteld voor ondernemers vereniging Waterland. Hiermee positioneren we onze club als een actieve community betrokken Waterlanders: ‘Ondernemend Waterland, het kloppend hart van Waterland.’ Deze nieuwe naam heeft de basis gevormd voor onze nieuwe merkidentiteit.

Logo Ondernemend Waterland
Logo Ondernemend Waterland
Ondernemend Waterland kleur
Ondernemend Waterland kleur

communicatie

Om de leden een prominentere plek te geven in de uitingen van Ondernemend Waterland hebben we een communicatieconcept ontwikkeld waarin we hen centraal stellen.

Ondernemend Waterland
Ondernemend Waterland
Ondernemend Waterland

Volgende case

van winkel naar
adventure store